25.5.2018 vstupuje v platnost evropské nařízení GDPR, které upravuje a sjednocuje podmínky a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Toto nařízení bude platit jednotně na celém území EU.

Důležité je si uvědomit:

  • týká opravdu všech, protože všichni zpracováváme nějaké osobní údaje
  • pokuty za porušení jsou obrovské – až do výše 20 milionů EUR
  • je potřeba se začít připravovat včas
  • řešením není pouhý nákup nových IT technologií – IT může pomoci, ale není samospasitelné

Jak vám můžeme pomoci:

  • definováním potřebných kroků pro zavedení GDPR požadavků do praxe
  • spoluprací při analýze dat a rizik
  • návrhem organizačních a technických opatření
  • dodávkou a implementací potřebných IT řešení

Po více informací sledujte náš nový web gdprblog.cz, na kterém postupně uveřejňujeme rady a tipy k zavádění GDPR do praxe.