Power supply redundancy is lost!

Posted on Říj 5, 2016 in Datacentrum

“Power supply redundancy is lost!”
Tak přesně toto a případně podobné upozornění mohli v tomto a minulém týdnu pozorovat hlavně zákazníci s housingovými nebo dedicated servery, které jsou vybaveny duálním – redundantním napájením. Chyba nebyla způsobena žádnou poruchou a ani žádný technik netahal za špatné kabely.

Jednotlivé odpojení větví bylo řízené přímo provozovatelem datacentra, kde probíhala jako každý rok pravidelná revize a kontrola systému A+B napájení.

Po dobu prací nedošlo k žádnému výpadku, který by zapříčinil nedostupnost služeb. Všechny prvky od switchů až po koncové servery byly neustále napájeny minimálně jedním zdrojem el. energie. U prvků s jedním zdrojem zajišťoval přepnutí jednotlivých větví ATS přepínač, který je napájen z obou větví a je schopen detekovat nedostupnost primární větve. Při zjišťení poklesu napájení na primární větvi je automaticky přepnuto napájení na větev sekundární. Přepnutí probíhá v tak krátkém čase, že nedojde k vypnutí koncového zařízení.